AGRO - SPED 
ul. Handlowa 7 
15-399 Białystok 
tel. (85) 868-18-73

agrosped@op.pl 

Sekretariat 
tel./fax (85) 868 18 73 

Zarząd 
Wojciech Aleksiejczuk 

sprzedaż hurtowa
Jan leoniuk
797 400 782